Online marketing strategie

& hoe Het Labo je daarin bijstaat

Wat is een online marketing strategie?

Een strategie schept een referentiekader. Een referentiekader dat partners en werknemers toelaat hun werk en inspanningen te evalueren in lijn met de bedrijfsdoelstellingen.

Bepaalt richting

De visie en de missie geven de richting op lange termijn aan waarin het bedrijf wil groeien.

Referentiekader

Concretiseert opportuniteiten & anticipeert op bedreigingen naar concrete tests en optimalisaties.

Meetbare KPI’s

Creëert een referentiekader voor het evalueren van testen en optimalisaties.

5 aspecten die wij cruciaal achten in de samenwerking met onze klanten:

  • Bedrijfscontext en reden van het bestaan van onze klanten begrijpen,
  • Concretiseren hoe digitaal een meerwaarde kan betekenen,
  • Een framework bepalen dat ons de ruimte geeft om te optimaliseren,
  • Concrete doelstellingen waarop we onze testen evalueren (KPI’s),
  • Relevante inzichten uit wat werkt en wat niet.

Hoe concreet
uitgewerkt moet een marketing strategie zijn?

We zien in de praktijk dat een strategie en de behoefte aan het concretiseren ervan, verschilt van onderneming tot onderneming. Deze nood is afhankelijk van de sector, het aantal werknemers en de expertises die elk van hen op zich nemen in de bedrijfsactiviteiten.

We merken echter wel dat, om kwalitatief met een digitale partner te werken, het belangrijk is dat er een goed begrip is van de bedrijfsactiviteiten, de doelgroep, de meerwaarde die je bedrijf creëert en de verwachtingen en doelstellingen die je hebt van digitale marketing.

Of die kennis dan gedeeld wordt via een concrete digitale marketing strategie of uitvoerig besproken wordt bij de kennismaking en de opstart van de samenwerking maakt daarin weinig verschil. Zo’n kennisdeling (in een partnership) is trouwens cruciaal om kwalitatief samen te werken.

Een marketing strategie impliceert keuzes maken

Digitale marketing is een alsmaar breder wordende discipline:
Een verzamelbegrip van allerhande expertises die we bij het Labo verenigen in één performance team.

In functie van jouw verwachtingen, budget en doelstellingen bepalen we welke activiteiten prioritair zijn en bepalen we in samenspraak met jou een concreet plan van aanpak. Keuzes helpen je effectief en efficiënt te werken, met een duidelijk zicht op het rendement van deze inspanningen

Een digitale strategie in 4 stappen, dankzij ons gratis e-book

Dit e-book is jouw gids naar een effectieve digitale strategie. Leer hoe je data kunt gebruiken voor betere besluitvorming en het rendement van jouw digitale aanwezigheid kan maximaliseren.

Laat hieronder je contactgegevens achter en wij
contacteren je vrijblijvend voor een kennismaking.

In 3 stappen naar een voorstel op maat!

  • Je vult het formulier in en bezorgt ons daarmee je contactgegevens,
  • Wij nemen contact met je op voor een kennismaking, waarin we jouw doelstellingen & ambitie willen begrijpen.
  • Na afloop van het kennismakingsgesprek plannen we een vervolgafspraak in, waarop je je offerte ontvangt en we deze samen doornemen!